Løbsregler Skagen Snerally


HVORDAN FOREGÅR SKAGEN SNE RALLY

Rallyet er opbygget i stil med et orienteringsløb, forstået på den måde, at der er nogle byer, som du skal passere. Du bestemmer selv rækkefølgen af byerne.

For info kan du ringe  40 96 62 70 eller se på hjemmeside www.snerally.dk. Her kan du få kodeemnet oplyst kl. 12.00 den fredag, som er angivet i indbydelsen.

Dette kunne f.eks. være "en fisk i danske farvande". Så vælger du navnet på en fisk. Ikke en sætning med flere ord, men ét sammenhængende ord.

Lad os sige:S I L D

Det betyder, at du skal passere byer med et bynavn, hvis første bogstav er indeholdt i ordet SILD.

Du kunne så vælge Ikast, Sæby, Lemvig og Dronninglund. I hver af disse byer skal du have et kontrolstempel i din kørebog. Det kan være på tankstationer, hos Falck, et hotel eller blot et sted, hvor der findes et stempel med bynavnet på, eller som har en kassebon/dankortkvittering med stedangivelse, eller en selfie af dig og by/byzoneskiltet + nummerpladen på nimbussen.

Vil du opnå max point, skal dit emneord være færdigstavet, når du ankommer til træfpladsen.


LØBS REGLER FOR SKAGEN SNERALLY

Starttidspunkt skal dokumenteres med kassebon/dankortkvittering med klokkeslæt og stedangivelse, eller selfie som overstående.

- Motorcykel af mærket Nimbus

- Korrekt lygteføring

- Ved sidevognskørsel medbringes advarselstrekant

- Dækføring i henhold til gældende færdselslov.

- Horn i henhold til gældende færdselslov.


Løbstid

Fra fredag Kl. 12:00, den dato træffet afholdes, til lørdag Kl. 17:00


Kørebog

Vilkårlig størrelse med faste sider, max. A4 størrelse. Emneordet skal indskrives i kørebogen i staverækkefølge

Sørg for, at der er plads til stempler ved siden af eller under de enkelte bogstaver.

Stempling ved de enkelte bogstaver kan ske i vilkårlig rækkefølge.

En kassebon/dankortkvittering med stedangivelse er også gyldig når den er fastgjort ved bogstavet.

Der kan kun stemples eller bruges kassebon/dankortkvittering fra samme by én gang.


Kodeemne

Dette fås fredag på den dato, der er annonceret i Nimbustidende. Fra Kl. 12:00 kan der ringes til 40 96 62 70 eller se på www.snerally.dk Emneord på latin gælder ikke!

Pointberegning

50 point for hvert bogstav i færdigstavet emneord.

20 point for hvert bogstav i ikke-færdigstavet emneord.

2 point for hver luftlinjekilometer fra startsted til mål, via de byer hvis forbogstav indgår i kodeordet.

Korteste udmåling fra start til mål vil blive brugt. Sejlads medregnes ikke, dog gives der point til og fra færgehavne.


Strafpoint

10 point ved forkert/manglende lys pr. pære

10 point ved manglende advarselstrekant, sidevognsmaskiner.

10 point pr. ulovligt dæk.

10 point ved manglende horn (lyd)

10 point for hver gang der er påbegyndt 10 minutter efter 17:00 lørdag

NB: Ankomst efter kl. 18:00 medfører diskvalifikation.


Overdommer

Overdommerens afgørelse kan ikke ankes.

I håbet om at vi ses, ønskes i en god tur!